Initiatieven 2005-2014

Hier vind je een overzicht van een aantal opvallende initiatieven die Uturnity samen met partners heeft opgezet. Mogelijk inspireren de voorbeelden je voor een soortgelijke activiteit of initiatief, neem dan gerust contact op.

Initiatief Ontwerp de Toekomst (Co-creatie met klant)
Het zijn spannende tijden voor ondernemers. De wereld verandert in razend snel tempo en in organisaties regeert onzekerheid over de toekomst. Veel ondernemers hebben moeite het hoofd boven water te houden. Hoe krijg je weer grip op je organisatie? Waar vind je weer energie?

De belangrijkste les komt van ondernemers die hetzelfde hebben meegemaakt en failliet zijn gegaan. Zij zeggen eenduidig: vraag op tijd om advies! Bij voorkeur vanuit je eigen stakeholders. Speciaal om deze les in praktijk te kunnen brengen, organiseert Uturnity de bijeenkomst ‘Ontwerp de toekomst’. 

Directeur PAO: ‘Deze dag heeft mij geïnspireerd en ons bestuur samengebracht om de schouders er weer onder te zetten!

 

Wat houdt Ontwerp de Toekomst in? Ontwerp de toekomst is prikkelende en uitdagende bijeenkomst waarbij stakeholders aan het woord komen over hoe zij de toekomst van jouw organisatie voor zich zien. Vanuit hun betrokkenheid en hun ambitie om te willen helpen, voorzien ze jou als ondernemer van de juiste input voor een stevig gefundeerd ondernemersplan. Daarnaast activeert de dag stakeholders die jou willen ondersteunen bij de realisatie van het plan.

Meer dan een dag

Om te voorkomen dat de bijeenkomst geen vervolg krijgt, is de dag de kick off van het vervolgtraject met geactiveerde stakeholders. Daarnaast wordt social media ingezet om zowel in de aanloop van de dag als het vervolg de stakeholders te blijven betrekken en de impact te garanderen

Klant PAO: ‘Fantastisch om mee te mogen denken, knap hoe PAO zich kwetsbaar op durft te stellen. Chapeau!’

Initiatief AvondUur

Uturnity is mede-organisator van het AvondUur. AvondUur is speciaal voor professionals in de bouw die ervaren dat vernieuwen niet zonder slag of stoot gaat. Het AvondUur is een tweedaags event speciaal gericht op koplopers die extra energie kunnen gebruiken. Een bijzonder programma brengt u in contact met uw eigen kracht, waarin u een oneindige energie aantreft om vernieuwingen in de praktijk te realiseren.

Het AvondUur wordt begeleid door Serena Scholte, Marjet Rutten en Dorine Huijbregts. Naast een bijzonder programma besteden zij aandacht aan een gebalanceerde groepssamenstelling. Een telefonisch intakegesprek vindt plaats voorafgaand aan deelname.

Een van de mooiste reacties op AvondUur:

 

 

 

Initiatief Bearbusters i.s.m. Marjet Rutten

Beren op de weg. De argumenten om niet te veranderen of vernieuwen. Uturnity heeft in samenwerking met Marjet Rutten de Bearbusters opgericht.

Bearbusters verzorgen workshops, trainingen en lezingen om het fenomeen van de beren bespreekbaar te maken en ze uiteindelijk ook te laten verdwijnen. Een verfrissende en prikkelende wijze om belemmerende overtuigingen aan te pakken in uw omgeving.

Initiatief Building Passion i.s.m. Laura Stevens

Building Passion staat voor meer vrouwen in de bouwsector. Diversiteit is de sleutel tot een innovatieve sector. Uturnity is onderdeel van de  Building Passion Task Force. De Task Force brengt met praktische en vaak ook ludieke interventies diversiteit onder de aandacht bij de bestuurders van organisatie. Zichtbaarheid van minderheden is hierin een kernwaarde.

Inmiddels zijn ook twee boeken uitgegeven waarin de vrouwen uit de bouw op kunstzinnige wijze geportretteerd zijn, waaronder Serena Scholte.

Uturnity heeft in opdracht van Regieraad Bouw onderzoek laten doen naar uitstroom uit de bouwsector. Hoe kunnen we mensen behouden die niet aan het standaard profiel voldoen en die juist waardevol zijn? De rapportage is op te vragen bij Uturnity.